×
خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر عبدالوند

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب اقتصاد خرد دکتر جمشید پژویان

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته ‌(تئوری سازمان ) استیفن رابینز

خرید
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب حسابداری پیشرفته دکتر باباجانی

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته دکتر راعی(فصل سوم )

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز

خرید
۴,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف چارلز پی جونز (فصل یازدهم)

خرید
۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب منطق فازی دانشگاه شریف

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مبانی هوشمندی تجاری:پایگاه های داده و مدیریت اطلاعات

خرید
۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته رسولی صالحی

خرید
۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت نظریه های مدیریت دولتی (فصل پنجم)

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت و خلاصه کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه

پشتیبانی سن فایل
0