×
خرید
۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت جامع جزوه داده کاوی دکتر جمال شهرابی

خرید
۷,۵۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت حسابداری مدیریت استراتژیک تالیف دکتر محمد نمازی (فصل سوم)

خرید
۹,۸۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

پاورپوینت حقوق ورزشی

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت خلاصه کتاب آیین زندگی ( اخلاق کاربردی ) احمد حسین شریفی +تست

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت خلاصه کتاب جغرافیا وشهرشناسی دکتر فرید

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان

پاورپوینت درس آشنایی با اماکن و تجهیزات ورزشی

خرید
۶,۵۰۰ تومان ۴,۸۰۰ تومان

پاورپوینت درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 1-307 اسلاید

خرید
۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت درس اندیشه اسلامی 1 دانشگاه شریف

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۷,۹۰۰ تومان

پاورپوینت دو فصل از کتاب فیزیولوژی ورزشی قلبی عروقی پیشرفته گائینی

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

پاورپوینت رشد و تکامل حرکتی در طول عمر

خرید
۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت رفتار مصرف کننده دکتر سیدرضا سید جوادین – دکتر محمدرحیم اسفیدانی

خرید
۷,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل 15 کتاب حسابرسی پیشرفته مهدی مرادی

پشتیبانی سن فایل
0