×
خرید
۳,۰۰۰ تومان

پروژه بررسی و مطالعه تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک

خرید
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۹۰۰ تومان

پروژه تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر محیط زیست

خرید
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۰۰ تومان

پروژه تاثیر جایابی بهینه ایستگاه های خودروهای الکتریکی برای کاهش تلفات در شبکه های توزیع

خرید
۳,۰۰۰ تومان

پروژه تحقیقاتی مهندسی عمران هیدرولیک کانال های باز

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان

پروژه تحلیل و بررسی معماری هخامنشیان به همراه پلان و تصاویر

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۵,۸۰۰ تومان

پروژه جامع بررسی سیستم حسابداری مصرفی / تولیدی در اراضی کشاورزی

خرید
۳,۹۰۰ تومان

پروژه جامع بودجه ایران

خرید
۳,۰۰۰ تومان

پروژه جامع پیرامون آشنایی با معماری جهان

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

پروژه جامع پیرامون بررسی و ساختار پلی وینیل الکل

خرید
۳,۰۰۰ تومان

پروژه جامع پیرامون تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان

پروژه جامع پیرامون مجموعه تفریحی فرهنگی ارومیه

خرید
۳,۹۰۰ تومان

پروژه جامع پیرامون موتورهای جت

پشتیبانی سن فایل
0