×
خرید
۶,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

مقاله جامع عهدشکنی آمریکا،مصادیق و نمونه ها

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

مقاله جامع نحوه برخورد با بلوغ زودرس در نوجوانان

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

مقاله جامع و کامل پیرامون روانشناسی جنایی

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله حق شفعه در قانون مدنی ایران

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

مقاله رشته حقوق با عنوان معرفی حقوق گرایی قانون اشغال

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله رشته حقوق پیرامون اصول مخالفتهای قضایی

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله رشته حقوق پیرامون امنیت اجتماعی 

خرید
۳,۲۰۰ تومان

مقاله رشته حقوق در مورد قولنامه و مبایعه نامه

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله کاربرد کامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه و دوام آنها

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

مقاله مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

مقاله مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

مقاله وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی

پشتیبانی سن فایل
0