راهنمای همکاری در فروش

شما می‌توانید با درج لینک فایل‌های سن فایل در وبسایت، وبلاگ و یا شبکه‌های اجتماعی خود، بازاریابی کنید، در این صورت درصدی از مبلغ فروش هر فایل به شما اختصاص خواهد یافت.

لینک‌های بازاریابی خود را از پنل بازاریابی خود، پس از ثبت نام ایجاد کنید.

درآمد بازاریابی فایل در فروشگاه فایل سن فایل

درآمد بازاریابی فروش هر فایل،  ۴۰٪ برای بازاریاب خواهد بود.

در صورتی که خریدار هر کدام از فایل‌های ثبت شده در سن فایل توسط لینک بازاریابی شما به چی پرس هدایت شده باشد، ۴۰٪ مبلغ فروش فایل مربوطه متعلق به شما خواهد بود که به این ترتیب محاسبه می‌شود:

مبلغ فایل – درصد چی پرسدرصد مالک فایل = دریافتی شما

  • دریافتی بازاریاب: 40٪
  • دریافتی مالک فایل: 30٪
  • دریافتی سایت: 30٪

برای مثال در صورتی که قیمت فایل 10000 تومان باشد:

10000 – 30003000 = 4000 تومان دریافتی شما

هنگامی که جمع مبالغ بازاریابی شما به حداقل ۵ هزارتومان رسید، می‌توانید از پنل مدیریت بازاریابی خود درخواست واریز نمایید.

برای شروع کسب در آمد، پس از ثبت نام در سایت، به صفحه همکاری در فروش مراجعه کنید.