پشتیبانی سن فایل
فروش ویژه

پایان نامه ارشد مدیریت بازاریابی :تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

۱۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۰۰ تومان

این فایل حاوی مطالعه  ای کامل و جامع با عنوان بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی  می باشد که به صورت فرمت pdf (قابلیت تبدیل شدن به word ) ودر ۱۸۶ صفحه  در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

توضیحات

این فایل حاوی مطالعه ای کامل و جامع با عنوان بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی می باشد که در قالب فایل pdf (قابلیت تبدیل شدن به word ) و در 168 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

(۲-۱ بیان مسئله

(۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش

(۴-۱ اهداف پژوهش

(۵-۱ فرضیات پژوهش

(۱-۵-۱ فرضیه اهم پژوهش

(۲-۵-۱ فرضیه های فرعی پژوهش

(۶-۱ متغییرهای پژوهش

(۷-۱ قلمر و پژوهش.

(۹-۱ تعریف واژه ها

فصل دوم: مبانی نظریه پژوهش

(۱-۲ بخش اول: مدیریت کیفیت فراگیر

(۱-۱-۲ مقدمه

(۲-۱-۲ تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر

(۷-۱-۲ فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر

(۸-۱-۲ چرا یک سیستم مدیریت کیفیت جامع مورد نیاز است؟

(۱۳-۱-۲ پیشگامان کیفیت

(۱-۱۳-۱-۲ دمینگ

(۲-۱۳-۱-۲ جوزف جوران

(۳-۱۳-۱-۲ آرماند فیگنبام

(۴-۱۳-۱-۲ فیلیپ کرازبی

(۵-۱۳-۱-۲ بیل کانوی

(۱۴-۱-۲ جایگاه کیفیت

(۱۵-۱-۲ مشخصات کیفیت از دیدگاه مشتری

(۱۶-۱-۲ جوایز کیفیت

(۱-۱۶-۱-۲ جایزه دمینگ

(۲-۱۶-۱-۲ جایزه مالکوم بالدریج

(۳-۱۶-۱-۲ جایزه کیفیت اروپا

(۴-۱۶-۱-۲ جایزه کیفیت سوئدی

(۲-۲بخش دوم:مدیریت شکایات مشتریان

(۱-۲-۲مقدمه

(۲-۲-۲شکایات به عنوان چالشی برای شرکت

(۳-۲-۲تاریخچه پاسخگویی به شکایات

(۴-۲-۲ تعریف شکایات و پیش داوری ها

(۵-۲-۲رفتار مشتری ناراضی

(۱۲-۲-۲سیستم های مدیریت شکایات مشتریان

(۱۳-۲-۲وظایف اساسی مدیریت شکایات

(۱-۱۳-۲-۲وظایف فرآیند مدیریت شکایت مستقیم

(۲-۱۳-۲-۲وظایف فرآیند مدیریت شکایت غیر مستقیم

(۱۴-۲-۲ استاندارد مدیریت شکایات مشتریان ISO10002

بخش سوم: پیشینههای پژوهش

(۱-۳-۲پژوهش های داخلی

(۲-۳-۲پژوهش های خارجی

بخش چهارم:چهارچوب نظری پژوهش

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

(۱-۳ مقدمه

(۲-۳ روش پژوهش

(۳-۳متغییرهای پژوهش

(۴-۳ جامعه ی آماری
(۵-۳ تعیین حجم نمونه
(۶-۳ روش نمونه گیری
(۷-۳ روش گردآوری اطلاعات
(۸-۳ ابزارگردآوری داده ها
(۹-۳ روایی پرسشنامه
(۱۰-۳پایایی پرسشنامه
(۱۱-۳روش تجزیه و تحلیل داده ها
(۱۲-۳مدل تحلیلی پژوهش
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

) مقدمه
2-4 )يافته هاي پژوهش
1-2-4 ) تحليل هاي آمار توصيفي
1-1-2-4 ) اطلاعات دموگرافيك
1-1-1-2-4 ) جنسيت
2-1-1-2-4 ) گروه سني
3-1-1-2-4 ) تحصيلات
4-1-1-2-4 ) سابقه كار
5-1-1-2-4 ) رده شغلي
6-1-1-2-4 ) جنسيت با توجه به تحصيلات
7-1-1-2-4 ) جنسيت با توجه به سابقه كار
8-1-1-2-4 ) سابقه كار و رده شغلي
2-1-2-4 ) ابعاد مديريت كيفيت جامع
3-1-2-4 ) ابعاد مديريت شكايات مشتريان.
4-1-2-4 ) ميانگين ابعاد مديريت كيفيت جامع به تفكيك بانك ها

5-1-2-4 ) ميانگين ابعاد مديريت شكايات مشتريان به تفكيك بانك ها
3-4 ) تجزيه و تحليل استنباطي داده ها
1-3-4 ) بررسي فرض نرمال بودن با استفاده از آزمون كولموگرف اسميرنوف

2-3-4 ) آزمون فرضيه اصلي
3-3-4 ) آزمون فرضيه فرعي اول
4-3-4 ) آزمون فرضيه فرعي دوم
5-3-4 ) آزمون فرضيه فرعي سوم
6-3-4 ) آزمون فرضيه فرعي چهارم
7-3-4 ) آزمون فرضيه فرعي پنجم
8-3-4 ) آزمون فرضيه فرعي ش م ش.
9-3-4 ) آزمون فرضيه فرعي هفتم
10-3-4 ) آزمون فرضيه فرعي هشتم
11-3-4 ) آزمون فريدمن
12-3-4 ) آزمون كروسكال واليس:اولويت بندي بانك ها
فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادات
1-5 ) مقدمه
2-5 ) خلاصه پژوهش
3-5 ) نتيجه گيري
1-3-5 ) نتايج بدست آمده از آمار توصيفي
2-3-5 ) نتايج بدست آمده از آمار استنباطي
1-2-3-5 ) نتيجه گيري از آزمون فرضيه فرعي اول
2-2-3-5 ) نتيجه گيري از آزمون فرضيه فرعي دوم
3-2-3-5 ) نتيجه گيري از آزمون فرضيه فرعي سوم
4-2-3-5 ) نتيجه گيري از آزمون فرضيه فرعي چهارم
5-2-3-5 ) نتيجه گيري از آزمون فرضيه فرعي پنجم
6-2-3-5 ) نتيجه گيري از آزمون فرضيه فرعي ششم
7-2-3-5 ) نتيجه گيري از آزمون فرضيه فرعي هفتم
8-2-3-5 ) نتيجه گيري از آزمون فرضيه فرعي هشتم
9-2-3-5 ) نتيجه گيري از آزمون فرضيه اصلي ..
4-5 ) پيشنهاد هاي منتج از فرضيه ها
1-4-5 ) پيشنهاد منتج از فرضيه اول

2-4-5 ) پيشنهاد منتج از فرضيه دوم
3-4-5 ) پيشنهاد منتج از فرضيه سوم
4-4-5 ) پيشنهاد منتج از فرضيه چهارم.
5-4-5 ) پيشنهاد منتج از فرضيه پنجم
6-4-5 ) پيشنهاد منتج از فرضيه ششم
7-4-5 ) پيشنهاد منتج از فرضيه هفتم
8-4-5 ) پيشنهاد منتج از فرضيه هشتم
5-5 )ساير پيشنهادها
6-5 )پيشنهاد هاي مربوط به پژوهشگران آينده
7-5 )موانع و محدوديت هاي پزوهش
منابع و مآخذ
منابع فارسي.

منابع انگليسي
ضمايم و پيوست ها
پيوست اول: پرسشنامه
پيوست دوم: تجزيه و تحليل هاي آماري

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد. در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه ارشد مدیریت بازاریابی :تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروشنده

  • نام فروشگاه سن فایل
  • فروشنده سن فایل
  • 4.10 4.10 امتیاز از 10 دیدگاه