پشتیبانی سن فایل
فروش ویژه

پايان نامه مهندسي كامپيوتر با عنوان ديوار آتش مبتني بر سيستم عامل لينوكس

۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان

کاربران گرامی محصول مورد نظر شامل پروژه پايان نامه  دوره كارشناسي مهندسي كامپيوتر نرم افزار با موضوع ديوار آتش مبتني بر سيستم عامل لينوكس می باشد که در قالب فایل WORD با قابلیت ویرایش مشتمل بر 147 صفحه نگارش شده است.در صورت تمایل می توانید این محصول ارزشمند را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

شناسه محصول: پايان-نامه-مهندسي-كامپيوتر-با-عنوان-دي دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

کاربران گرامی محصول مورد نظر شامل پروژه پايان نامه  دوره كارشناسي مهندسي كامپيوتر نرم افزار با موضوع ديوار آتش مبتني بر سيستم عامل لينوكس می باشد که در قالب فایل WORD با قابلیت ویرایش مشتمل بر 147 صفحه نگارش شده است.

چكيده

تأمين امنيت شبكه، بخش حساسي از وظايف هر مدير شبكه محسوب مي‎شود. از آنجاييكه ممكن است محافظت هاي متفاوتي موردنياز باشد، لذا مكانيزم هاي گوناگوني هم براي تأمين امنيت در شبكه وجود دارد. يكي از اين مكانيزم ها استفاده از ديوار آتش مي‎باشد. مدير شبكه بايد درك بالايي از انواع ديوار آتش، نقاط قوت و ضعف هر نوع، حملات تهديد كنندة هر نوع، معماري هاي ديوار آتش، تأثيرات آن بر شبكه و كاربران، سياست امنيتي سازمان و همچنين نيازهاي فني پياده سازي داشته باشد تا بتواند راه حل مناسب را انتخاب و به درستي پياده سازي نمايد و سپس آنرا مورد آزمايش قرار دهد. در همين راستا، سيستم عامل «Linux» براي پياده سازي نرم افزاري ديوار آتش فيلتر كنندة بسته، ابزاري را به نام «iptables» در اختيار كاربر قرار مي‎دهد تا با استفاده از دستورات اين ابزار بتواند قوانين و فيلترهاي موردنياز را براي كنترل مطلوب دسترسي، خواه از داخل شبكه به خارج و خواه بالعكس، پيكربندي نمايد.

فصل اول: ديوارهاي آتش شبكه

1-1 : مقدمه

امروزه با وجود طيف گستردة راه حل‌هاي ديوار آتش، انتخاب و پياده سازي ديوار آتش به فرايندي زمان گير مبدل شده است. روش جذاب در راه حل‌هاي ديوار آتشي كه به بازار عرضه شده اند، به همراه ادعاهاي نصب و مديريت آسان، ممكن است سازمانها را به سمتي سوق دهد كه بدون آنكه به طور كامل نياز به راه حل ديوار آتش را بررسي نمايند، تصميم به پياده سازي آن بگيرند. با اتخاذ تصميمات عجولانه، سازمانها اثراتي را كه يك راه حل ديوار آتش بر شبكة موجود و كاربران آنها مي‌گذارد، ناديده مي‌گيرند.

چه متغيرهايي بايد در هنگام تعيين نياز به يك ديوار آتش، مورد توجه قرار گيرند؟ سازمانهايي كه اتصال به اينترنت يا هر شبكة نامطمئن ديگر دارند، ممكن است نياز به پياده سازي يك راه حل ديوار آتش داشته باشند. به هر حال، اين سازمانها بايد اثراتي را كه يك ديوار آتش بر سرويسهاي شبكه، منابع و كاربران آن خواهد گذاشت مورد توجه قرار دهند و نحوة قرارگيري ديوار آتش براساس نيازهاي تجاري خاص آنها و زيربناي شبكه را در نظر بگيرند. سازمانها بايد نيازهاي ويژة خود را مشخص كنند، زيربناي فعلي شبكة خود را تجزيه و تحليل نمايند و از اطلاعات بدست آمده به عنوان مبنايي براي تصميمات خود استفاده كنند. در برخي موارد، ممكن است بعد از بررسي تمام متغيرها، دريابند كه يك راه حل ديوار آتش، ضروري نيست و يا پياده سازي آن غيرعملي است.

فهرست مطالب:

فهرست مطالب 3
فهرست شكل ها 9
فهرست جدول ها 11
چكيده (فارسي) 12
فصل اول: ديوارهاي آتش شبكه 13
1-1 : مقدمه 14
1-2 : يك ديوار آتش چيست؟ 15
1-3 : ديوارهاي آتش چه كاري انجام مي دهند؟ 16
1-3-1 : اثرات مثبت 16
1-3-2 : اثرات منفي 17
1-4 : ديوارهاي آتش، چه كارهايي را نمي توانند انجام دهند؟ 18
1-5 : چگونه ديوارهاي آتش عمل مي‌كنند؟ 20
1-6 : انواع ديوارهاي آتش 21
1-6-1 : فيلتر كردن بسته 22
1-6-1-1 : نقاط قوت 24
1-6-1-2 : نقاط ضعف 25
1-6-2 : بازرسي هوشمند بسته 28
1-6-2-1 : نقاط قوت 31
1-6-2-2 : نقاط ضعف 32
1-6-3 : دروازة برنامه هاي كاربردي و پراكسيها 32
1-6-3-1 : نقاط قوت 35
1-6-3-2 : نقاط ضعف 36
1-6-4 : پراكسيهاي قابل تطبيق 38
1-6-5 : دروازة سطح مداري 39
1-6-6 : وانمود كننده ها 40
1-6-6-1 : ترجمة آدرس شبكه 40
1-6-6-2 : ديوارهاي آتش شخصي 42
1-7 : جنبه هاي مهم ديوارهاي آتش كارآمد 42
1-8 : معماري ديوار آتش 43
1-8-1 : مسيرياب فيلتركنندة بسته 43
1-8-2 : ميزبان غربال شده يا ميزبان سنگر 44
1-8-3 : دروازة دو خانه اي 45
1-8-4 : زير شبكة غربال شده يا منطقة غيرنظامي 46
1-8-5 : دستگاه ديوار آتش 46
1-9 : انتخاب و پياده سازي يك راه حل ديوار آتش 48
1-9-1 : آيا شما نياز به يك ديوار آتش داريد؟ 48
1-9-2 : ديوار آتش، چه چيزي را بايد كنترل يا محافظت كند؟ 49
1-9-3 : يك ديوار آتش، چه تأثيري روي سازمان، شبكه و كاربران
خواهد گذاشت؟ 50
1-10 : سياست امنيتي 51
1-10-1 : موضوعات اجرايي 52
1-10-2 : موضوعات فني 53
1-11 : نيازهاي پياده سازي 54
1-11-1 : نيازهاي فني 54
1-11-2 : معماري 54
1-12 : تصميم گيري 55
1-13 : پياده سازي و آزمايش 56
1-13-1 : آزمايش، آزمايش، آزمايش! 57
1-14 : خلاصه 58
فصل دوم: پياده سازي ديوار آتش با استفاده از iptables 60
2-1 : مقدمه 61
2-2 : واژگان علمي مربوط به فيلترسازي بسته 62
2-3 : انتخاب يك ماشين براي ديوار آتش مبتني بر لينوكس 65
2-4 : به كار بردن IP Forwarding و Masquerading 65
2-5 : حسابداري بسته 70
2-6 : جداول و زنجيرها در يك ديوار آتش مبتني بر لينوكس 70
2-7 : قوانين 74
2-8 : تطبيق ها 75
2-9 : اهداف 75
2-10 : پيكربندي iptables 76
2-11 : استفاده از iptables 77
2-11-1 : مشخصات فيلترسازي 78
2-11-1-1 : تعيين نمودن آدرس IP مبدأ و مقصد 78
2-11-1-2 : تعيين نمودن معكوس 79
2-11-1-3 : تعيين نمودن پروتكل 79
2-11-1-4 : تعيين نمودن يك رابط 79
2-11-1-5 : تعيين نمودن قطعه ها 80
2-11-2 : تعميم هايي براي iptables (تطبيق هاي جديد) 82
2-11-2-1 : تعميم هاي TCP 82
2-11-2-2 : تعميم هاي UDP 86
2-11-2-3 : تعميم هاي ICMP 86
2-11-2-4 : تعميم هاي تطبيق ديگر 87
2-11-3 : مشخصات هدف 92
2-11-3-1 : زنجيرهاي تعريف شده توسط كاربر 92
2-11-3-2 : هدف هاي تعميمي 92
2-11-4 : عمليات روي يك زنجير كامل 94
2-11-4-1 : ايجاد يك زنجير جديد 94
2-11-4-2 : حذف يك زنجير 94
2-11-4-3 : خالي كردن يك زنجير 95
2-11-4-4 : فهرست گيري از يك زنجير 95
2-11-4-5 : صفر كردن شمارنده ها 95
2-11-4-6 : تنظيم نمودن سياست 95
2-11-4-7 : تغيير دادن نام يك زنجير 96
2-12 : تركيب NAT با فيلترسازي بسته 96
2-12-1 : ترجمة آدرس شبكه 96
2-12-2 : NAT مبدأ و Masquerading 98
2-12-3 : NAT مقصد 99
2-13 : ذخيره نمودن و برگرداندن قوانين 101
2-14 : خلاصه 102
نتيجه گيري 105
پيشنهادات 105
فهرست شكل ها
فصل اول
شكل 1-1 : نمايش ديوار آتش شبكه 15
شكل 1-2 : مدل OSI 22
شكل 1-3 : ديوار آتش از نوع فيلتركنندة بسته 23
شكل 1-4 : لايه هاي OSI در فيلتر كردن بسته 23
شكل 1-5 : لايه هاي OSI در بازرسي هوشمند بسته 28
شكل 1-6 : ديوار آتش از نوع بازرسي هوشمند بسته 30
شكل 1-7 : لاية مدل OSI در دروازة برنامة كاربردي 33
شكل 1-8 : ديوار آتش از نوع دروازة برنامة كاربردي 34
شكل 1-9 : مسيرياب فيلتر كنندة بسته 44
شكل 1-10 : ديوار آتش ميزبان غربال شده يا ميزبان سنگر 45
شكل 1-11 : دروازة دو خانه اي 46
شكل 1-12 : زير شبكة غربال شده يا منطقة غيرنظامي 46
شكل 1-13 : دستگاه ديوار آتش 47
فصل دوم
شكل 2-1 : يك سيستم مبتني بر لينوكس كه به عنوان يك مسيرياب به
جلو برنده پيكربندي شده است. 67
شكل 2-2 : تغيير شكل شبكة 10.1.2.0 به عنوان آدرس 66.1.5.1 IP 69
شكل 2-3 : مسير حركت بستة شبكه براي filtering 72
شكل 2-4 : مسير حركت بستة شبكه براي Nat 73
شكل 2-5 : مسير حركت بستة شبكه براي mangling 73

فهرست جدول ها

فصل اول

فصل دوم

جدول 2-1 : جداول و زنجيرهاي پيش فرض……. 71

جدول 2-2 : توصيف زنجيرهاي پيش فرض……… 71

جدول 2-3 : هدف هاي پيش فرض……………. 76

جدول 2-4 : حالت هاي رديابي ارتباط……… 91

جدول 2-5 : سطوح ثبت وقايع…………….. 93

جدول 2-6 : ماجول هاي كمكي NAT…………. 97

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پايان نامه مهندسي كامپيوتر با عنوان ديوار آتش مبتني بر سيستم عامل لينوكس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده